Tiráž

JAMUSICA

internetové periodikum Hudební fakulty JAMUSICA

Vydavatel:
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
Komenského náměstí 6, 662 15 Brno

 

redakce: doc. Monika Holá, OA Petr Lyko, OA Jana Slimáčková, OA Pavel Sýkora,

redakční rada: prof. Jindra Bártová, prof. Karel Steinmetz, prof. Vladimír Tichý, prof. Lubomír Spurný,

zahraniční spolupráce: doc. Tatiana Pirniková (Slovensko), prof. Angela Romagnoli (Itálie)

vychází dvakrát do roka

kontakt: jamusica@jamu.cz