O ČASOPISU

Vážení a milí čtenáři,

představujeme nové internetové periodikum Hudební fakulty JAMU v Brně s příznačným názvem JAMUSICA.

Prioritním záměrem je prezentovat zajímavé výsledky studentských teoretických prací. Rádi tímto vyvrátíme jeden obecně oblíbený omyl, totiž že hudebníci se věnují pouze interpretaci, zatímco teoretické uchopení skladeb je výsadou muzikologů, hudebních historiků či teoretiků. Naopak poukážeme na jedno specifikum, totiž že propojením interpretační a teoretické sféry vzniká specifický úhel pohledu, rozšiřující spektrum vědomostí v dané oblasti. Takto koncipované práce směřují k poměrně úzce vymezené obci zájemců a tak tedy tento časopis chce oslovit především skupinu podobně smýšlejících čtenářů.

Doc. Monika Holá
proděkanka pro vědu, výzkum a dislokace