O ČASOPISU

Vážení a milí čtenáři,

internetové periodikum Hudební fakulty JAMU v Brně s příznačným názvem „JAMUsica“, představuje odborný recenzovaný časopis, zaměřený na výsledky muzikologického a uměleckého výzkumu; jeho tematické určení je otevřené, hlavním cílem je zprostředkování aktuálních poznatků ve vymezených oblastech. Specifikem periodika je propojení muzikologické – vědecké roviny zkoumání hudby s rovinou praktické umělecké realizace, resp. její reflexe prostřednictvím tzv. Artistic research. Naší snahou je, aby uvedené propojení vytvářelo nový a specifický úhel pohledu, rozšiřující spektrum poznání fenoménu hudby, hudební kultury a umění vůbec.

 

PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a dislokace