EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,
představujeme vám první číslo nového internetového periodika Hudební fakulty JAMU v Brně s příznačným názvem JAMUSICA.

Prioritním záměrem je prezentovat zajímavé výsledky studentských teoretických prací. Rádi tímto vyvrátíme jeden obecně oblíbený omyl, totiž že hudebníci se věnují pouze interpretaci, zatímco teoretické uchopení skladeb je výsadou muzikologů, hudebních historiků či teoretiků. Naopak poukážeme na jedno specifikum, totiž že propojením interpretační a teoretické sféry vzniká specifický úhel pohledu, rozšiřující spektrum vědomostí v dané oblasti. Takto koncipované práce směřují k poměrně úzce vymezené obci zájemců a tak tedy tento časopis chce oslovit především skupinu podobně smýšlejících čtenářů.

Základem prvního čísla jsou výsledky dvou doktorandských konferencí uskutečněných na půdě Hudební fakulty JAMU v letech 2014 a 2015. Účastnili se jich nejen posluchači HF JAMU, ale i jejich kolegové z jiných vysokých škol. Vedle těchto konferenčních příspěvků chce JAMUSICA pravidelně přinášet i odborné texty, kterými jsou výstupy ze studentských vědeckých grantových projektů, popř. vybrané zajímavé celky z nejlepších diplomových prací. Tuto část obsahu periodika pak budou vyvažovat texty jiného, někdy odlehčenějšího charakteru. Půjde mj. o publicistické žánry s hudební tematikou, jejichž autory jsou opět studenti, rozhovory se zajímavými osobnostmi apod.

Pilotní číslo JAMUSICA nemá ještě finální tvar ať už co do obsahu periodika, rozčlenění rubrik a jejich naplnění. Předpokládáme, že je třeba určitého časového vývoje, než časopis získá definitivní podobu. Doufáme, že si brzy najde obec svých příznivců.

Doc. Monika Holá
proděkanka pro vědu, výzkum a dislokace

Redakce