EDITORIAL

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

dostává se Vám druhé číslo odborného časopisu Hudební fakulty JAMU – JAMUsica. Jeho náplň je velmi pestrá, k podnětnému tříbení názorů jistě přispěje i skutečnost, že autorský kolektiv je vedle kolegyň a kolegů z naší fakulty rozšířen o interprety a muzikology z dalších institucí v České republice i na Slovensku. Ve druhém čísle naleznete studie historiografického charakteru, analytické sondy, ale například i články o vybraných otázkách z oblasti autorském práva hudebního, či hudebního managementu. A samozřejmě nechybí ani zajímavé pohledy do historie JAMU, které jsou vlastně malou gratulací k jejímu letošnímu kulatému jubileu.

Druhé číslo již je koncipováno v duchu standardů odborných časopisů. Všechny články zde publikované tak prošly nezávislým recenzním řízením; ambicí redakce je dále pracovat na neustálém zkvalitňování periodika a jeho propagaci u co nejširší umělecké i muzikologické obce. Co však nadále zůstává a bude zůstávat i do budoucna, je snaha o jeho pluralitní charakter. O pojetí časopisu, jako platformy umožňující odbornou diskusi a výměnu poznatků na pomezí světa umění, vědy, kultury, společenských aktivit – tedy všeho čemuž může být společným jmenovatelem fenomén hudby.

Jménem celé redakce Vám přeji mnoho inspirativních podnětů při čtení druhého čísla.

Petr Lyko
vedoucí redaktor

Redakce