Profesionálny umelec v roli manažéra

Autor: Gabriel Rovňák
Škola: Hudební fakulta JAMU v Brně

Vážení priatelia,

na doktorandské štúdium sme sa dostali z pozície študentov, ktorí  majú okrem výrazných umeleckých predpokladov tiež ambície v oblasti výskumu a manažérskych aktivít. Možnosť organizovať podujatie z pozície človeka s umeleckým vzdelaním môže byť obrovská výhoda, no zároveň ukrýva množstvo skrytých nebezpečenstiev, ktoré môžu viesť k nezdaru. V uplynulom roku som realizoval projekt, na ktorom vám chcem popísať, aké je úžasné hovoriť ľuďom o hudbe a na čo si dať pri tom pozor. Mojou témou bol život a dielo dirigenta Zdeňka Košlera. Predstavme si, že by ste chceli Vašu tému prezentovať a snažiť sa o to, aby informácie o nej zachytilo čo najviac ľudí.

Pri prezentácii svojho výskumu hľadajte netradičné spojenia – nápad

Len vy sami viete o všetkých zaujímavostiach a faktoch, ktoré sa viažu k predmetu vášho výskumu. Hľadajte netradičné spojenia– hľadajte kontexty. Zároveň ich hľadajte vo vrstve, ktorá je najbližšia vnímaniu publika, ktoré chcete osloviť.  Ak chcete osloviť čo najširšie publikum, hľadajte spojitosti v rovine archetypov – čiže súborov vlastností, ktoré sa s predmetom vášho záujmu spájajú v prvom rade. Čo ľudí hneď v spojitosti s témou napadne. Napr. u dirigenta je to pohyb rukami, orchester… pre klaviristu je to klavír, pohyb prstov… Skúste rozmýšľať nad týmito rovinami a nechajte voľný priebeh fantázii. Warren Buffet raz povedal, že sa neoplatí investovať do nápadu, ktorý neviete jednoducho nakresliť ceruzou. Skúste spôsob svojej prezentácie nakresliť a ďalej nápad nekomplikujte.

Buďte hlboko erudovaný v téme svojej prezentácie a rozprávajte o nej s nadšením

Hovorí sa, že nadšenie je nákazlivé, a je to pravda. Už v prvej fáze príprav projektu budete potrebovať získať na svoju stranu partnerov (majitelia priestorov, propagácia, zapožičanie rôznych vecí…). Hovorte o svojom nápade s úsmevom a prezentujte ho stručne. Ja som na výstavu potreboval zapožičať televízor. Prípadným partnerom som rozposlal 20-stranovú prezentáciu výstavy, bez grafickej úpravy, plnú textu. Výsledkom bol nezáujem partnerov. Musel som prezentáciu maximálne zjednodušiť a chvíľu si lámať hlavu s grafikou prezentácie. Zabralo to

Propagujte vašich partnerov a dajte im o tom vedieť!

Ak sa vám niekto rozhodne pomôcť sponzorsky, venujte mu čo najviac nevtieravej pozornosti. Starajte sa o svojho partnera a ponúknite mu „VIP“ priestor vo všetkých smeroch (reklamu na projekte, bulletin, prezentáciu v médiu, dôležité stretnutie…). Skúste spájať vašich partnerov, ponúknuť im vzájomnú spoluprácu (rola agenta). V mojom prípade sa snažím spojiť môjho generálneho partnera s Českou filharmóniou a Národným divadlom v Prahe s cieľom, aby tam mohol prezentovať svoje aktivity a ponúknuť služby. Nikdy nezabúdajte propagovať vlastnú školu.  Vo výsledku získate motivovaného partnera, ktorý sám bude hrdý na projekt, v ktorom participuje. Dávajte pozor na transparentné jednanie a prípadnú konkurenciu partnerov. Ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že by sa partnerovi niečo nemuselo páčiť, hneď to s ním konzultujte.

Popri využití „nápadu“ hľadajte formu, ako popri ňom „predať“ odborné informácie, ktorých máte množstvo

Vy chcete pritiahnuť ľudí – chcete, aby prišli na váš koncert, výstavu, projekt… Pritiahnuť by ich mal práve nápad, o ktorom sme hovorili. V mojom projekte som vyzdvihol denník dirigenta Zdeňka Košlera. Dirigent Košler si do neho písal aj zopár šifrovaných odkazov. Robil tak v rámci kratochvíle a nie je v nich nič podstatné. Postavil som však na tom marketingovú filozofiu a prezentoval som výstavu cez „zašifrovaný denník českého dirigenta“ – vďaka čomu sa prejavil záujem médií a my sme dostali priestor na prezentáciu života a diela (= odborných informácií) laickému publiku. Skúste hľadať podobný moment a nebojte sa hyperboly. Ľudí fascinujú záhady a tajomstvá.

Umenie projekt ukončiť

Nezabúdajte, že váš projekt žije aj bezprostredne po jeho ukončení. Veľmi odporúčam poďakovať sa všetkým partnerom listom, možno drobnou pozornosťou. V liste im zašlite „vyúčtovanie“ ich pomoci (fotodokumentáciu umiestnenia loga, poďakovania…). A keď už sme pri písaní. Píšte všetku korešpondenciu jazykom vysokého štýlu. Nie je to ľahké, ale otvára to dvere.

Starajte sa o svoju vlastnú psychickú kondíciu. Majte oporu

Hovorí sa: zapaľuje, kto sám horí. Aby ste mohli nadchnúť pre svoj projekt ľudí zo svojho okolia, musíte sami byť v dobrej kondícii – najmä psychickej. Snažte sa, čo možno najviac, vyhýbať škodlivému stresu. Dôsledne plánujte, buďte pripravení na viac alternatív. Choďte často do prírody, premýšľajte tam – využívajte ticho a… nezastavte sa pri neúspechu.

 

Annotation Nowadays, it is very important for each artist to be also manager. Management skills can greatly help with self – promotion and public presentation. This text is focusing and describing the situation, when active artist takes over the role of music manager.

Redakce